Mindre is i Polhavet enn noen gang

Shutterstock: Glaciers and icebergs of Greenland. Travel among Disko Bay ices, by Denis Burdin

Sommeren 2012 ble det målt mindre sjøis i Arktis enn noen gang.
 Satelittbilder fra september 2012 viser at et stort areal på Alaska- og Sibir-siden av Polhavet var åpent hav. Sommersmeltningen reduserte arealet av isdekket hav til under 3,4 millioner kvadratkilometer. Dette er under halvparten av gjennomsnittet i perioden 1970 til 2000.

– Det har aldri vært observert mindre is i polhavet enn nå, sier polar-oseanograf Lars Henrik Smedsrud ved Bjerknessenteret.

Usikkerhet rundt istykkelse
Ishavet går gjennom en dramatisk syklus gjennom året. I vinterhalvåret fryser vanligvis 12 millioner kvadratkilometer til is, oftest rundt 1,5 meters tykkelse. Observasjoner viser i liten grad endringer for den kalde årstiden. Det som er nytt er hvor mye av isen smelter i den varme årstiden.
– Det vi kan måle via satelittfoto er hvor stor andelen av arealet som er åpent vann. Det gjenstår fortsatt mye forskning, eksempelvis på hvor tykk den gjenværende sjøisen er.
I forkant av den nye klimarapporten til FN har klimamodellene knyttet til sjøis blitt mer sammensatte og høyoppløste. Området er delt opp i mindre geografiske områder, og tar høyde for at det finnes fem ulike typer is, der de før kun opererte med en type. Det er også tatt høyde for at det dannes smeltedammer oppå isen, som øker opptaket av solvarme.

Havisen i Arktis smelter

Stadig mindre is i Arktis. By: U.S. Geological Survey

– Vil variere
Målinger forteller at det er Arktis som har størst temperaturstigning ved overflaten. Dette skyldes
en kombinasjon av varme vinder og varme havstrømmer. Åpent hav bidrar til økt innstråling, som igjen forsterker varmeeffekten. Smedsrud understreker av at det fortsatt vil være variasjoner i isdekket i årene fremover.
– Utviklingen følger ikke en jevn bane, og målingene vil også fremover variere fra år til år. Som klimaforskere er vi opptatt av de lange trendene, sier Smedsrud.

Kilder: Sjøisindeks hos det amerikanske National Snow & Ice Data Center 

Tags