Hvorfor smelter sjøisen?

Shutterstock: Iceberg, by Vladimir Melnik

Forskningen viser at smeltingen av sjøis i Arktis skyldes en kombinasjon av klimaeffekten og selvforsterkende mekanismer – i kombinasjon med naturlige svingninger.

Bildet viser hvor lav isutbredelsen var Arktis høsten 2012, sammenlignet med normalverdiene. By: NASA Goddard Space Flight Center

Endringene i sjøisutbredelse i Arktis enn de fleste av de tidligere klimamodellene forutså. Årsaken til den voldsomme smeltingen sommeren 2012 har en klar sammenheng med et generelt varmere klima. Dette skaper økt smelting, som igjen igangsetter en selvforsterkende prosess, kalt “is-albedo” (se figur).

Illustrasjon: Elise Sæle/Haltenbanken


Is er som et speil, som reflekterer det meste av varmeinnstrålingen. Åpent hav eller smeltevannsdammer fanger opp langt mer av denne varmen.
– Mindre is betyr dermed økt innstråling, som betyr økt overflatetemperatur som igjen akselererer smeltingen. Man kommer inn i en loop av selvforsterkende mekanismer, sier polar-oseanolog Lars Henrik Smedsrud.
Det var også andre, og mer indirekte årsaker til at 2012 ble et spesielt dramatisk år med tanke på isutbredelsen i arktis. En av dem var at havstrømmene inn i Polhavet både var sterkere og varmere enn normalt.

Varm luft fra sør
En annen faktor som påvirket spesielt i 2012 var at lavtrykk mellom Grønland og Island drev mye varm fra sørlig strøk nordover, samtidig som sterke nordavinder blåste langs Grønland dyttet store ismasser sørover.

– At havstrømmene blir varmere kan knyttes til en generell global oppvarming, men havstrømmene og de spesielle vindforholdene sommeren 2012 er trolig et uttrykk for naturlige svingninger, sier Smedsrud.

Tags