Et isfritt arktis

Shutterstock: Arctic frozen fjord - Svalbard, by Incredible Arctic

Endringer i værmønstre, økt oppvarming og vanskeligere kår for dyreliv blir konsekvensene av issmeltingen i Arktis.

Noen av klimamodellene simulerer at sjøisen vil forsvinne om sommeren allerede i 2030, mens andre tilsier at dette først vil skje mot slutten av vårt århundre.

– Om utslippene av fossile klimagasser ikke reduseres frem mot 2050, forteller klimamodellene at Arktis trolig vil være åpent hav om sommeren, med unntak av noen små reservoar av is lengst nord i Canada og Alaska, sier klimaforsker Lars Henrik Smedsrud.

Hva blir konsekvensene av et isfritt arktis?

1. Forsterkning av global oppvarming.
Is er som speilflater, de reflekterer det meste av varmestrålingen. Når is forsvinner fra polhavet i sommerhalvåret, øker varmeopptaket og man får et generelt bidrag til den globale klimaeffekten.

2. Endringer i værmønstre
Mindre is og økt fordampning fra havet kan endre lokale værsystemer gjennom økt skydannelse og nedbør. Forskere studerer også i hvilken grad det er en sammenheng mellom klimaendringer i Arktis og generelle værbaner på den nordlige halvkule.

3. Forverring av levevilkår for dyreliv
Mye av dyrelivet i arktis bruker sjøisen som jaktmarker. Når isen forsvinner endres  livsbetingelsene for dette økosystemet.

4. Endrete livsbetingelsen for urbefolkning
Endringer i klimatiske forhold har stor innvirkning på tradisjonelle levemåten til inuitene, urbefolkningen i Arktis.

5. Smelting av innlandsisen
Flere forskere ser nå på forholdet mellom varmere havvann og avsmeltningen på innlandsisen. Flere av de store brearmene endere ute i de grønlandske fjordene. Økt smelting i brefronten kan påvirke hastigheten på isstrømmene, som i sin tur kan påvirke havnivået.

6. Tilgang til olje og gass
Med mindre is blir området mer tilgjengelig for leting etter olje og gass. Forbrenning av karbon lagret under havbunnen slipper CO2 ut i atmosfæren, som igjen bidrar til økt drivhuseffekt.

7. Permafrosten tiner
Det er lagret enorme mengder karbon i permafrost både på land og havbunn. Forskerne frykter at vi kan få store utslipp av den høypotente klimagassen metan dersom permafrosten tiner. Denne forsterkende feedback-mekanismen er foreløig ikke inkludert i klimapanelet sine globale klimamodeller.

8. Nye transportruter
I sommermånedene vil nordøstpassasjen og nordvestpassasjen kunne korte ned distansen mellom Stillehavet og Atlanterhavet, også for skip uten isbryteregenskaper.

Amerikanske forskere gjør undersøkelse av sjøis i Arktis.

Amerikanske forskere gjør undersøkelser av sjøis i Arktis. By: NASA ICE

Kilder:
Data: NCEP1 Monthly Mean Air Temperature at sigma level 0.995 (degC).
Ref: esrl.noaa.gov


Tags